Heidi Wexelsen Goks°yrhjem/home   strek   cv   strek   kontakt/contact

tom firkantstolav_vegg1lenkeknapp til utsmykkings på sørmarka arenalenkeknapp til serien kaleidoskoplenkeknapp til serien AIRlenkeknapp til serien Svevbilledlenke til serien himmelrombilledikon til videoarbeiderbilledlenke til serien stille fall; oppdagelser av vannbilledlenke til serien naturformer
billedlenke til serien under overflaten 3billedlenke til serien under overflaten1billedlenke til serien under overflaten2billedlenke til serien topografilenke til serien kontraster billedlenke til serien forbindelserbilledlenke til serien en reiselenkebilde til bildet dromtom firkant