Heidi Wexelsen Goksøyrhjem/home   strek   cv   strek   kontakt/contact

dokumantasjonsbildet fra utstillingen på Kunstbanken hamar

© Heidi Wexelsen Goksøyr • Under overflaten / Below the surface • Originalsize: 100 x 150 cm. prosjektekst / text >>

lenke til bildet Under overflaten 1lenke til under overflaten 2lenke til bildet under overflaten 3lenke til bildet under overflaten 4lenke til bildet under overflaten 5lenke til dokumentasjonsbilde fra utstillinge på Kunstbanken på hamarn