Heidi Wexelsen Goksøyrhjem/home   strek   cv   strek   kontakt/contact

bildet Under overflaten 14

© Heidi Wexelsen Goksøyr • Under overflaten / Below the surface • Originalsize: 100 x 150 cm. prosjektekst / text >>

lenke til bildet Under overflaten 12lenke til bildet Under overflaten 13lenke til bildet Under overflaten 14lenke til bildet Under overflaten 15lenke til bildet Under overflaten 16lenke til bildet Under overflaten 17lenke til bildet selvportrett med modellene<< tilbake