Heidi Wexelsen Goksøyrhjem/home  visuell strek for å skape skiller   cv   visuell strek for å skape avstand   kontakt/contact


Stille fall – oppdagelser av vann

Vann beveger seg så hurtig at det blotte øye umulig kan følge dråpens bevegelse. Dette har
vært bakgrunnen for dette prosjektet. En nysjerrighet etter å se og oppleve dens form og
bevegleser. Med en lukkertid på 1/4000-dels sekund, har jeg fanget dråpen i ulike deler av
fallet. Jeg liker tanken på å gripe det ubegripelige.
Orginalstørrelsen på bildene er 122 x 163 cm, og dimensjonsforskyvningen blir dermed gigantisk.


Prosjektet består, i tillegg til stillbilder, av en video. I slowmotion følger jeg dråpen fra den
løsriver seg og slipper taket, til den igjen treffer vann, der jeg følger dråpen både over og
under vannflaten.
Videoen ble tatt opp med et høyhastighetskamera med 2000 bilder i sekundet, og sendt i
vanlig video-tempo med 25 bilder i sekundet. Dette gjør at man ser vannets myke former i
alle trinn av bevegelsen.


Bildene og videoen ble vist på Kunstbanken på Hamar i 2005 og i oktober 2009 på Galleri Trafo i Asker.

www.galleritrafo.no

www.kunstbanken.no >>


english text >>

lenke til bildet Stille Fall  nr 1lenke til bildet stille fall nr 2lenke til bildet stille fall nr 3lenke til bildet stille fall nr 4lenke til bildet stille fall nr 5lenke til bildet stille fall nr 6lenke til bildet stille fall nr 7lenke til bildet stille fall nr 8lenke til bildet stille fall nr 9lenke til bildet stille fall nr 10lenke til bildet stille fall nr 11lenke til dokumentasjons fra utstillingen på Kunstbanken på hamar