Heidi Wexelsen Goksøyrhjem/home  visuell strek for å skape skiller   cv   visuell strek for å skape avstand   kontakt/contactHimmelrom

I dette prosjektet har jeg fotografert synkronsvømmere under vann, der de hang som vektløse
figurer i rommet. Denne vektløsheten ønsket jeg å understreke ved å
sette de inn i forsjellige himmelrom og landskap.
Det fremmedartede ved vektløsheten ble dermed tydelig. Som om de var
inntrengere fra en annen verden. Det er et poeng at landskapene de er
plassert i er gjenkjennelige uten å være stedsspesifike, og at de er hentet
fra alle deler av jorda.
Hvert bilde er en liten verden, med hver sin lille historie.

Bildene ble første gang vist på Galleri Trafo i 2007, i SVU Gallery i Bratislava, Slovakia 2008,

og i Sunndal juni - juli 2009. Bildene ble del av en større utsmykking på nye Rosenborg skole januar 2010.

Utsmykking Rosenborg skole>>

www.svu.sk >>     www.galleritrafo.no >>


katalogtekst av Torild Gjesvik >>

Utvalgte presseklipp: VG 7 >>
english text >>

lenke til bildet himmelrom nr1lenke til bildet himmelrom nr 2lenke til bildet himmelrom nr 3lenke til bildet himmelrom nr 4lenke til bildet himmelrom nr 5lenke til bildet himmelrom nr 6lenke til bildet himmelrom nr 7lenke til bildet himmelrom nr 8lenke til bildet himmelrom nr 9lenke til bildet himmelrom nr 10lenke til bildet himmelrom nr 11lenke til bildet himmelrom nr 12       flere bilder >>