Heidi Wexelsen Goksøyrhjem/home  strek   cv   strek   kontakt/contact

bildet Opp fra glemsel 2

© Heidi Wexelsen Goksøyr • Opp fra glemsel • Originalsize: 120 x 120 cm. prosjektekst / text >>

lenke til bildet Mot overflatenlenke til bildet I et legemelenke til bildet Opp fra glemsel 1lenke til bildet Opp fra glemsel 3lenke til bildet Vingespennlenke til bildet Martelenke til bildet Til evighet dømmes du, men til livlenke til bildet Til evighet dømmes du, men til liv