Heidi Wexelsen Goksøyrhjem/home   visuell strek for å skape skiller   cv   visuell strek for å skape avstand   kontakt/contact

portrett av kunstneren


Biografi

Heidi Wexelsen Goksøyr,  f.1966, var ferdig utdannet møbelsnekker i 1989.
Etter noen år i NRK`s designavdeling, sluttet hun og gjorde sin interesse for fotografi
om til sitt yrke, og hospiterte ved Fotografisk Fakultet ved Universitetet i Praha i 1994.
Etter sin debut på Statens Høstutstilling i 1993 har Heidi Wexelsen Goksøyr gjort seg bemerket med sitt
svært genuine og særegne visuelle språk.
Torild Gjesvik skriver dette om henne:
”Sett under ett, er det påfallende mange av Heidi Wexelsen Goksøyrs prosjekter som forholder seg til
de tre grunnelementene vann, luft eller jord. Bildene hennes handler langt fra bare om dette, men
disse elementene danner en form for grunntoner i en rekke av arbeidene hennes. Mest iøynefallende er
Goksøyrs fascinasjon for vann” …
”Et underliggjørende blikk på det velkjente er karakteristisk for mange av Goksøyrs arbeider, og dette
knytter henne til en surrealistisk billedtradisjon. Samtidig er arbeidene hennes preget av en sterk sans for
de formale virkemidlene og for motivenes sanselige kvaliteter.”

Goksøyr har befestet sin plass i norsk samtidskunst med flere separatutstillinger, offentlige innkjøp og større utsmykkinger.
Hun er representert i et økende antall samlinger, og har mottatt en rekke stipende for sine arbeider.


fullversjon cv >>
         katalogtekst av Torild Gjesvik >>         english text >>